Trienále neprofesionální výtvarné tvorby

  • Na první fotce je Miroslav Beneš a jeho kresby, na druhé Pavel Rybecký se svými obrazy.

12

Trienále neprofesionální výtvarné tvorby je soutěž, kterou vyhlašuje každý třetí rok Muzeum Českého lesa v Tachově a zúčastňují se jí také členové Klubu výtvarníků Borska. Výtvarníci mohou soutěžit v kategoriích  kresba, malba nebo grafika.

V roce 2009 se konal první ročník, do soutěže bylo přihlášeno 34 prací ve dvou kategoriích. V kategorii malba získali všechny tři ceny členové Borského klubu: Hana Petrášková za obraz s názvem „Nahodilost“, Jan Rybecký za „Jaro na Mži“ a Vladimír Kosík za „Zimní klid“.

V roce 2012 bylo přihlášeno 86 prací a soutěžilo se „O cenu Franze Rumplera“. V kategorii malba ji získal Vladimír Kosík za obraz „Zima v parku“ a zvláštní cenu poroty dostal Jan Rybecký za sérii tří obrazů z našeho regionu: „Lesní cesta“, „Potok“ a „Zatopený lom Pinka“.

Výsledky letošního třetího ročníku byly vyhlášeny 5.května 2015 na vernisáži výstavy vítězných prací. V kategorii malba převzal Cenu Franze Rumplera člen našeho klubu Pavel Rybecký za obraz „Nibiru“. V kategorii kresba získali originální skleněné plakety s portrétem Franze Rumplera také další naši členové - Miroslav Beneš za obraz s názvem „Falešný hráč“ a Jan Rybecký za pastely „Pohled na Přimdu“ a „Úhlavka“.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme

Pavla Kabíčková,

předsedkyně Klubu výtvarníků Borska